Read manga online

Monthly Trending

Yin Zhi Shoumuren

Yin Zhi Shoumuren

Chapter 301 Chapter 300 Author(s) : Zero League, Moon Cake Last updated : Jul-14-2020 13:51 View : 10,460,673
Me And Four Mr.Gu

Me And Four Mr.gu

Chapter 13 Chapter 12 Author(s) : Chao ji meng (yuanzhu),Qian du wenhua Last updated : Jul-14-2020 12:52 View : 9,324
As You Wish, Prince

As You Wish, Prince

Chapter 79 Chapter 78 Author(s) : Mokgamgi Last updated : Jul-14-2020 10:28 View : 2,726,970
Spirit Sword Sovereign

Spirit Sword Sovereign

Chapter 291 Chapter 290 Author(s) : Iciyuan Last updated : Jul-14-2020 10:16 View : 56,624,883
I Am My Wife

I Am My Wife

Chapter 44 Chapter 43 Author(s) : Luànshì yín niáng qiáo gōngzǐ, Sf Light Novels Last updated : Jul-14-2020 08:05 View : 2,885,330
Moshi Fanren

Moshi Fanren

Chapter 252 Chapter 251 Author(s) : Amazing Works Last updated : Jul-14-2020 07:34 View : 52,090,651
Burning Effect

Burning Effect

Chapter 96 Chapter 95 Author(s) : Tae Hyeon Park Last updated : Jul-14-2020 07:04 View : 551,376
Picked Up A Little Fox

Picked Up A Little Fox

Chapter 34 Chapter 33 Author(s) : Tong You, Dao Dao Jun Last updated : Jul-14-2020 00:49 View : 1,195,613
The Ghostly Doctor

The Ghostly Doctor

Chapter 231 Chapter 230 Author(s) : Yuan man dongman Last updated : Jul-14-2020 00:48 View : 20,012,436
Holy Junk

Holy Junk

Chapter 9 Chapter 8 Author(s) : romero_gardener Last updated : Jul-14-2020 00:37 View : 4,322
The Loser-fox orange

The Loser-Fox Orange

Chapter 7.5 Chapter 7 Author(s) : Huli, Shanexiaocai, Cheng Yujia, Achai Last updated : Jul-13-2020 17:53 View : 69,166
My Phoenix's on Top

My Phoenix's On Top

Chapter 96 Chapter 95: Treasure Author(s) : Ao Xiao Ze Last updated : Jul-13-2020 13:51 View : 3,819,319
Subzero

Subzero

Chapter 78 Chapter 77 Author(s) : Junepurrr Last updated : Jul-13-2020 11:52 View : 1,395,723
Emp's Contracted Ex

Emp's Contracted Ex

Chapter 49 Chapter 48 Author(s) : FanCiYuan Last updated : Jul-13-2020 10:43 View : 114,255
Yu Huo Du Ni

Yu Huo Du Ni

Chapter 84 Chapter 83 Author(s) : You Lu Wen Hua Last updated : Jul-13-2020 10:43 View : 1,788,109
Wo Jia Dashi Xiong Naozi You Keng

Wo Jia Dashi Xiong Naozi You Keng

Chapter 329 Chapter 328 Author(s) : Ling Yu Mo Last updated : Jul-13-2020 09:39 View : 4,151,955
A Journey to The Past

A Journey To The Past

Chapter 149 Chapter 148 Author(s) : Vivibear Last updated : Jul-13-2020 00:10 View : 4,521,465
Ugly Woman’s Harem Code

Ugly Woman’S Harem Code

Chapter 116.5 Chapter 116 Author(s) : 丑女的后宫法则, Zhiyin manke Last updated : Jul-12-2020 23:18 View : 5,555,002
The Heiress VS Young Ruffian

The Heiress Vs Young Ruffian

Chapter 255 Chapter 254 Author(s) : 有鹿文化 Last updated : Jul-12-2020 19:51 View : 3,446,781
Black Feather Love Song

Black Feather Love Song

Chapter 10 Chapter 9.5: Fun Facts About Pets: Lesson 2 Author(s) : Sa Manhua, Jin Yu, Rou Song Bing Last updated : Jul-12-2020 14:51 View : 404,815
Tales of Demons and Gods

Tales Of Demons And Gods

Chapter 283.5 Chapter 283 Author(s) : Mad Snail Last updated : Jul-12-2020 08:21 View : 229,374,781
Star Martial God Technique

Star Martial God Technique

Chapter 361 Chapter 360 Author(s) : Mad Snail Last updated : Jul-12-2020 04:21 View : 110,206,081
D-List Actress On The Rise

D-List Actress On The Rise

Chapter 47 Chapter 46 Author(s) : iqiyi comics Last updated : Jul-11-2020 16:53 View : 107,715
Prince, Don’t Do This!

Prince, Don’T Do This!

Chapter 313.5: Side Story: The South Mountains 5 Chapter 313.4: Side Story: The South Mountains 4 Author(s) : Dong Man Tang Last updated : Jul-11-2020 16:36 View : 17,682,179